Make your own free website on Tripod.com

 

 

 

TUGAS BESAR

Tugas Besar Perkembangan Arsitektur 2 Semester Gasal 1999/2000 - Kelas Pak Budihardjo
ANALISIS FASAD BANGUNAN PAGODA di India,Nepal, China, Jepang, Korea, Burma dan Thailand
Yxxxxx - Hxxxx Cxx  


| MAIN MENU | TOPIK | MEMBER | GALLERI | LINKS | ABOUT |  


MARET - 2000
HASIL KARYA


Dugaan morfologi bangunan Pagoda.

Kesimpulan yang diperoleh :

Terdapat dua jenis bentuk pagoda : Bell-Shaped [Stupa] dan Atap Sinkhara [Vertikal]. Bentuk Bell Shaped berasal dari bentuk Stupa di Sanchi India dan bentuk Atap Sinkhara dari bentuk kuil-kuil Hindu seperti kuil Bhraveswar dan temple of Siva.

text updated 2013